Espaņol · Catalā · English         Mapa web
 Vidre trempat  Vidre laminat
 Vidre amb cambra  Vidre serigrafiat
   
És un vidre sodiocàlcic que ha estat sotmès a un tractament tèrmic (trempat) que modifica les seves propietats físiques. Aquest tractament fa ... Conjunt format per dos o més planxes de vidre, entre les quals hi ha una pel·lícula intermèdia de làmines de butirat polivinílic (PVB) unides entre ... Format per dos o més vidres separats entre si per perfils d’alumini anoditzat que formen una cambra d’aire que dota l’envidriament ... Vidre sobre el qual es diposita un motiu original en esmalt opac o translúcid mitjançant una serigrafia (pantalla tèxtil), que es cou ràpidament ...
[+] Veure més  [+] Veure més   [+] Veure més   [+] Veure més

 

Pol. Ind. Eral, s/n · 25617 La Sentiu (LLEIDA)
Tel. 973 108 108 · Fax. 973 108 118 · E-mail: vidresviola@vidresviola.es